Vážení rodiče, hráči,
dovolte, abych Vás touto cestou seznámili s nařízením a doporučením vlády ČR ze dne 23.4. 2020 o přijetí pozměněných krizových opatření, která se dotýkají činnosti našeho klubu.

Díky těmto opatřením, mají týmy MFK Dobříš možnost se znovu zapojit do tréninkového procesu. Nicméně forma tréninku na amatérské úrovni bude probíhat za předem jasně daných podmínek:

současně v jedné skupině lze trénovat v max. počtu 10 lidí (včetně trenérů)

⇒ v rámci tréninku nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých hráčů (dodržovat v rámci možností rozestup 2 m)

⇒ při sportování na uzavřených sportovištích a za splnění předchozích podmínek, nemusejí hráči používat roušky (roušky nosíme před a po tréninku)

⇒ nemohou být využívány související vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárna, pomůckárna). Toalety by měly být zpřístupněny s tím, že v jednu chvíli je může navštívit pouze jedna osoba

⇒ Dodržování zvýšených hygienických opatření, mytí rukou. Dezinfekce bude k použití na toaletách, popřípadě před vstupem na hrací plochu

 

Dále se ve stručnosti vyjádřím k daným tréninkům. Tréninky pro každou kategorii v max. počtu 2 tréninků týdně. Jeden trénink pro danou kategorii po dobu 2 hodin (1 hodinu první skupina, 2 hodinu druhá skupina). Současně by v areálu MFK Dobříš probíhal trénink čtyř kategorií tak, aby byl dodržen jejich maximální odstup. Dvě kategorie by využili plochu na UMT, vždy v protějších rozích hřiště. Další dvě kategorie by využili oblouky za brankami na travnatém hřišti. Před příchodem na trénink by byli hráči a jejich rodiče předem informováni, na jakém místě si trenéři hráče vyzvednou, stejně tak, kde je předají. Aby nedocházelo k tvoření hloučků hráčů, ale také rodičů.

Dny a časy tréninků a rozdělení do skupin po 10, sdělí trenéři jednotlivých kategorií. První tréninky jsou naplánovány na pondělí 4. 5. 2020.
Vážení rodiče a hráči, vím, že takovýto model tréninkového procesu ze sportovního pohledu není zrovna ideální. K tomu si uvědomuji i jistá rizika s ním spojená, ale věřte, že se snažíme v této době udělat maximum, aby mohli naši hráči znovu, alespoň nějakým způsobem trénovat. Myslím si, že ze zdravotního hlediska je lepší být na čerstvém vzduchu a v pohybu, i když z pohledu fotbalu za ne zrovna ideálních podmínek
Trenéři jednotlivých kategorií s Vámi budou v kontaktu a je už na Vaší domluvě, zda se chcete v tomto režimu tréninkového procesu účastnit, či ne.

 

Přejeme nám všem, ať můžeme znovu co nejdříve společně plnohodnotně trénovat.

 

 

Zdroj obrázku

Další novinky

Zobrazit všechny