Příspěvky - jaro 2020

Příspěvky - jaro 2020

05. března 2020

Na základě rozhodnutí výboru MFK Dobříš z 11. 2. 2020 se od letošního roku, po více než deseti letech, zvyšují členské příspěvky. Toto zvýšení souvisí s nárůstem nákladů v oblasti provozu a údržby areálu, nákladů spojených s jednotlivými věkovými kategoriemi, vzděláváním a ohodnocením trenérů mládeže, sportovním vybavením mužstev atd.

 

Výše příspěvků – jaro 2020 1/2 roku

Předpřípravka (U7) – 1000 Kč

Hráč od mladší přípravky (U8) po mužstva dospělých – 2300 Kč

Neaktivní hráči (funkcionáři, hráči nad 35 let, trenéři) –  500 Kč

 

Termín zaplacení příspěvků jaro 2020

do 31. 3. 2020

 

Číslo účtu

529281359/0800

Variabilní symbol – první 4 čísla z rodného čísla

Do popisu Jméno a Příjmení hráče

Další novinky

Zobrazit všechny