Volební členská schůze

Volební členská schůze

23. ledna 2024

POZVÁNKA

Na volební členskou schůzi MFK Dobříš

Výbor MFK Dobříš tímto zve všechny své členy, rodiče hráčů i příznivce klubu na řádnou volební členskou schůzi, která se koná v klubovně na hřišti V Lipkách.

13. 2. 2024 od 18:00

Program:

  1. Prezence členů, schválení programu, ustavení orgánů schůze
  2. Zhodnocení situace ve sportovní oblasti
  3. Ekonomické vyhodnocení roku 2023
  4. Volba nových členů výboru, předsedy a místopředsedů
  5. Diskuse k návrhu a schválení rozpočtu na rok 2024
  6. Různé

Budeme velmi rádi, pokud přijdete a aktivně se zapojíte do průběhu schůze, poskytnete výboru i vedení jednotlivých týmů zpětnou vazbu týkající se jejich dosavadní práce, náměty, nápady a případně nabídnete i svoji pomoc nebo kontakty na další možnosti, jak vylepšit práci MFK a zvýšit spokojenost členů i širší veřejnosti s činností MFK.

Další novinky

Zobrazit všechny