Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

26. února 2019

Výbor MFK Dobříš tímto zve všechny své členy, rodiče hráčů i příznivce na řádnou volební členskou schůzi, která se koná v klubovně na hřišti V Lipkách dne 5. 3. 2019 od 18:00. 

 

Co nás čeká?

Prezence členů, schválení programu, ustavení orgánů schůze

a. Zhodnocení podzimní části a diskuse sportovních cílů pro jarní část sezóny

b. Ekonomické vyhodnocení roku 2018

c. Schválení Výroční zprávy MFK Dobříš za rok 2018

d. Diskuse k návrhu a schválení rozpočtu na rok 2019

e. Diskuse k návrhu sportovních, společenských a dalších akcí na rok 2019

 

Další

Budeme velmi rádi, pokud přijdete a aktivně se zapojíte do průběhu schůze, poskytnete výboru i vedení jednotlivých týmů zpětnou vazbu týkající se jejich dosavadní práce, náměty, nápady a případně nabídnete i svoji pomoc nebo kontakty na další možnosti, jak vylepšit práci MFK a zvýšit spokojenost členů i širší veřejnosti s činností MFK.

Další novinky

Zobrazit všechny