Pozvánka na volební členskou schůzi

Pozvánka na volební členskou schůzi

17. ledna 2020

Výbor MFK Dobříš tímto zve všechny své členy, rodiče hráčů i příznivce na řádnou volební členskou schůzi, která se koná v klubovně na hřišti V Lipkách v úterý 28. 1. 2020 od 18:00.

 

Program:

1. Hlavní část programu
Prezence členů, schválení programu, ustavení orgánů schůze
a. Zhodnocení podzimní části a diskuse sportovních cílů pro jarní část sezóny 2019/2020
b. Ekonomické vyhodnocení roku 2019
c. Schválení Výroční zprávy MFK Dobříš za rok 2019
d. Diskuse k návrhu a schválení rozpočtu na rok 2020
e. Diskuse k návrhu sportovních, společenských a dalších akcí na rok 2020

2. Volba nových členů výboru, předsedy a místopředsedů
3. Různé

Budeme velmi rádi, pokud přijdete a aktivně se zapojíte do průběhu schůze, poskytnete výboru i vedení jednotlivých týmů zpětnou vazbu týkající se jejich dosavadní práce, náměty, nápady a případně nabídnete i svoji pomoc nebo kontakty na další možnosti, jak vylepšit práci MFK a zvýšit spokojenost členů i širší veřejnosti s činností MFK.

 

 

Další novinky

Zobrazit všechny