Příspěvky pro jarní část roku 2015

Příspěvky pro jarní část roku 2015

20. ledna 2015

Vážení hráči, rodičové a funkcionáři,

tento informační email vás navede jak zaplatit příspěvky pro jarní část roku 2015.

V roce 2012 byly schváleny nové stanovy FAČRu, kde se uvádí, že KAŽDÝ hráč i funkcionář musí zaplatit povinný příspěvek pro FAČR, který byl stanoven pro dospělé ve výši 200 Kč a pro mládež  ve výši 100 Kč.

Abychom Vám zjednodušili tuto platbu, provedeme jí na účet FAČRu sami poté, co budou zaplaceny příspěvky od hráče na účet klubu MFK Dobříš.

Jednou platbou tedy budete hradit jak klubový příspěvek, tak příspěvek určený pro FAČR.

Pokyny k platbě:

Číslo účtu: 529281359/0800

Variabilní symbol: rodné číslo hráče nebo funkcionáře (bez lomítka)

Text (popis): Jméno a příjmení hráče

Termín: do 15.2.2015

Výše příspěvku:

  1. Funkcionáři: 500 Kč (300 Kč příspěvky pro MFK, 200 Kč příspěvek pro FAČR)
  2. Hráči – mládež: 1.600 Kč (1500 Kč příspěvky pro MFK, 100 Kč příspěvek pro FAČR)
  3. Hráči – ostatní: 1.700 Kč (1500 Kč příspěvky pro MFK, 200 Kč příspěvek pro FAČR)
  4. Hráči MFK na hostování nebo střídavý start – mládež: 400 Kč (300 Kč příspěvky pro MFK, 100 Kč příspěvek pro FAČR)
  5. Hráči MFK na hostování nebo střídavý start – ostatní: 500 Kč (300 Kč příspěvky pro MFK, 200 Kč příspěvek pro FAČR)
  6. Hráči, kteří jsou z jiného klubu v MFK na hostování nebo střídavý start: 1.200 Kč (příspěvek pro MFK) – příspěvek pro FAČR si musí zaplatit sami nebo prostřednictvím svého mateřského klubu.
  7. Senioři – osoby, které v roce 2015 dovrší 70 let: 400 Kč (300 Kč příspěvky pro MFK, 100 Kč příspěvek pro FAČR)

Aktuální stav můžete sledovat online na stránkách FAČRu (http://clenstvi.fotbal.cz/ ).

Důležité je, že pokud nebudou příspěvky zaplaceny včas, hráč bude v databázi FAČRu ve stavu NEAKTIVNÍ, což znamená, že nebude moci nastupovat k mistrovským utkáním!!!

Proto prosím zašlete příspěvky na účet MFK Dobříš včas, abychom se vyhnuli nepříjemným situacím a penalizaci ze strany FAČRu.

Děkuji za pochopení.

Další novinky

Zobrazit všechny