Spolupráce se Slavií Praha nás těší

Spolupráce se Slavií Praha nás těší

16. prosince 2019

Přinášíme vám několik důležitých informací o projektech týkajících se mládežnické základny MFK Dobříš, které se v roce 2019 podařilo uskutečnit.

Spolupráce MFK Dobříš s SK Slávií Praha v oblasti rozvoje mládeže

Důvodem této spolupráce je zlepšení tréninkového procesu a celkového náhledu na rozvoj hráčů působících v mládežnických kategoriích MFK Dobříš. Myšlenka vzniku partnerských klubů v rámci projektu SK Slavie Praha je první tohoto druhu v České republice. Nicméně takováto spolupráce velkých klubů s menšími či regionálními kluby, je již  známá ze západní Evropy. Tímto způsobem se snaží pomoci v rozvoji menších klubů například v Itálii (Juventus Turín), ve Španělsku (FC Barcelona), řada týmů v Holandsku, Belgii nebo ve Švýcarsku. Slávia Praha touto spoluprací získá přehled o talentovaných hráčích v našem regionu s možností jejich případného přirozeného přesunu do Edenu. Pro MFK Dobříš má tato spolupráce celou řadu zajímavých výhod. Které to jsou?
Vzdělávání trenérů MFK Dobříš s cílem zkvalitnění tréninkového procesu mládeže MFK Dobříš.
  • Ukázkové tréninky trenérů SK Slávia Praha na dobříšské půdě
  • Možnost účasti trenérů MFK Dobříš v tréninkovém procesu SK Slavie Praha
  • Společné schůzky, školení či debaty trenérů na konkrétní témata v rámci rozvoje mládeže, které pořádá SK Slávia Praha. Několik takových to schůzek již proběhlo.
 
Společné turnaje a přátelské zápasy
  • SK Slávia Praha pořádá také turnaje partnerských týmů, kterých se v tomto roce přípravkové kategorie zúčastnily. Hráči zde mají možnost poznat jiné a velmi kvalitní soupeře a trenéři také nové styly koučinku a přístupu v rámci společného postupu ve vedení mládeže.
  • MFK Dobříš touto spoluprací získal také možnost ke konfrontaci s týmy SK Slávie Praha, a to ať už v rámci turnajů nebo společného přípravného zápasu. Již několik kategorií tuto možnost využilo a na další kategorie tato možnost čeká.
Možnost účasti hráčů MFK Dobříš v tréninkovém procesu SK Slávie Praha. Velkou výhodou spolupráce v této oblasti, je především zvýšení motivace všech mládežnických hráčů MFK a jejich chuti na sobě pracovat. Samozřejmě včetně rodičů.
  • Pracovití a talentovaní hráči MFK mají možnost využít nabídku tzv. zkoušky ve SK Slávii Praha včetně zápasů. Tato možnost je postavena na pevných základech, které souvisí především s poznáním daného hráče po mnoha stránkách (věk, předpoklady, osobnostní vlastnosti, rodinné zázemí, dojezdová vzdálenost apod.).
  •  Někteří hráči již tuto možnost využili, a to s velmi pozitivními dojmy.
 
Možnost nástupů kluků a holek z přípravkových kategorií MFK Dobříš při zápasech A týmu SK Slávie Praha
 
Možnost účasti mládežnických hráčů MFK Dobříš na zápasech A týmu SK slávia Praha – volný vstup
 
Využití materiálního vybavení
 
 

Začínající navázání spolupráce MFK Dobříš s 2. ZŠ Dobříš v oblasti všesportovního rozvoje mládeže

MFK Dobříš chce v roce 2020 postupně navázat a zpravidelnit spolupráci s 2. ZŠ Dobříš v rámci všesportovního zaměření dobříšské mládeže. Od této spolupráce si slibujeme výrazně vyšší možnost využití přirozeného a pravidelného všesportovního zaměření, ať už v rámci výuky nebo prostřednictvím mnoha specializovaných kroužků, pravidelné účasti atletických trenérů v rámci tréninkového procesu MFK Dobříš, výměnné tréninky s atletickým kroužkem apod.

Další novinky

Zobrazit všechny