Uvolnění opatření k 25. 5. 2020

Uvolnění opatření k 25. 5. 2020

28. května 2020

Od 25. 5. 2020 můžeme za určitých podmínek znovu využívat šatny a sprchy. Níže přikládáme výtažek z vyhlášení vlády o dalších uvolněních. Ve zkratce: omezte pobyt v šatně na minimum ve větším počtu lidí, větrejte, myjte si ruce, dezinfikujte, do sprch choďte jen v malém počtu. Šatny také průběžně dezinfikujeme.

 

 

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.
 • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
 • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 • Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 • V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
  • Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek: o Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
  • Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
  • Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
  • Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
  • Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
  • Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
  • Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

 

 

 

Další novinky

Zobrazit všechny